Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Afname van regionale voorzieningen

Moet je een overheid zien om haar te kunnen vertrouwen? Uit onderzoek van de Groene Amsterdammer blijkt: de Nederlandse overheid sluipt stilletjes de dorpen uit. En daar waar voorzieningen verdwijnen, groeit onbehagen. De kloof tussen stad en platteland verdiept zich.

En niet geheel opvallend is dat de plekken waar de voorzieningen het hardst verdwijnen veelal in krimpregio’s zijn.

Lees het hele artikel in De Groene.