Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Werken aan maatschappelijke opgaven in Noord-Nederland, bekeken door de lens van veranderende bevolkingssamenstelling

Meer over KKNN
Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Dossiers