Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Privacystatement

KKNN, gevestigd aan Zernikeplein 7 9747 AS Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
kknn.nl
Zernikeplein 7
9747 AS Groningen

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
KKNN verwerkt uw persoonsgegevens enkel voor het verzenden van onze nieuwsbrief.

Persoonsgegevens die wij verwerken
KKNN verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat
u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:
– Voor – en achternaam
– E-mailadres

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
KKNN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer u zich afmeldt van onze mailinglijst dan
worden uw gegevens direct verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
KKNN verstrekt uw gegevens niet aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
KKNN gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen
inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden
voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser
verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt
een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kennisnetwerkkrimp.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
KKNN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@kennisnetwerkkrimp.nl.