Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Over het KKNN

Het KKNN is een netwerk van organisaties die werken aan maatschappelijke opgaven in Noord-Nederland, bekeken door de lens van veranderende bevolkingssamenstelling.

Van en voor het Noorden

Opgezet als gezamenlijk initiatief van de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Groningen, Fryslân en Drenthe zijn wij ván en vóór de drie noordelijke provincies, gericht op kennisdeling, en waar nodig op het vergroten en verdiepen van deze kennis.

Bij het KKNN zijn allerlei organisaties, professionals, betrokken inwoners en anderszins geïnteresseerden aangesloten. Denk aan provincies, gemeenten, kennisinstellingen, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en adviesbureaus. Maar ook bewonersinitiatieven, dorpsverenigingen, coöperaties, ondernemers, en andere individuen maken deel uit van het netwerk.

Wat doet het KKNN?

  • Kennisnetwerk
    Het KKNN organiseert bijeenkomsten, draagt uit, agendeert, treedt op als kennismakelaar en is hét netwerk waarin mensen en organisaties rondom demografische ontwikkelingen in Noord-Nederland samenkomen. Het netwerk verbindt en brengt mensen (ook van buiten Noord-Nederland) met elkaar in contact.
  • Kennis delen
    Het KKNN wil kennis delen. Dat doen wij via deze website, nieuwsbrieven, (thematische) bijeenkomsten, podcasts, video’s en social media. Wij delen kennis over relevant onderzoek en beleid, we houden u op de hoogte van actualiteit en delen we informatie over inspirerende initiatieven uit Noord-Nederland en daarbuiten.
  • Kennisontwikkeling
    Het KKNN heeft ook als doel de kennis rondom veranderende bevolkingssamenstelling verder te ontwikkelen en te verdiepen. Zij stelt bijvoorbeeld een eigen onderzoeksagenda op. In de noordelijke regio bestaan een aantal gezamenlijke onderzoeksvragen, die lokaal en provinciaal overstijgend zijn, maar waarvoor het nationale schaalniveau te algemeen is. Met een eigen onderzoeksagenda laten we door kennisinstellingen zoals de RUG, de Hanzehogeschool en Planbureau’s kennis ontwikkelen.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via info@kknn.nl.