Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Behoefte aan 70 nieuwe woningen in voormalig krimpdorp Holwerd

Onlangs hebben bijna vijfhonderd mensen uit Holwerd een woonenquête ingevuld. Hieruit bleek dat er behoefte is aan zo’n zeventig nieuwe woningen in het dorp.

Jongeren kunnen maar amper een plek krijgen, maar ook aan de wensen van sommige oudere bewoners kan met het huidige woningaanbod niet worden voldaan.

Plannen Holwerd aan Zee gaan door, ondanks zorgen over haalbaarheid
De plannen voor Holwerd aan Zee worden gewoon doorgezet, ook al zijn er veel zorgen over de haalbaarheid van het project. Na de haalbaarheid van Holwerd aan Zee lopen momenteel meerdere onderzoeken. Die resultaten worden eind dit jaar of begin volgend jaar verwacht.

Lees verder bij Omrop Fryslan.