Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Beter met Minder; Aanpak Particulier Woningbezit in de Krimp

In toenemende mate heeft de woningmarkt te maken met de gevolgen van de bevolkingsdaling. Hiermee heeft de ene regio eerder mee te maken dan de andere. In de krimpgebieden van de eerste uur is bekend wat de impact daarvan is en zal zijn voor het particulier woningbezit.

Om tot een aanpak te komen, is door een groep experts, vanuit de harde praktijk, een handreiking samengesteld en deze is bijgevoegd. Deze handreiking is beschikbaar gesteld aan de Minister van Wonen en Rijksdienst tevens portefeuillehouder Demografische transitie.

Tevens is dit document aan de Tweede Kamer beschikbaar gesteld bij monde van de Algemene commissie Wonen en Rijksdienst met de aanbeveling om dit stuk te betrekken bij het komend overleg met de Minister over de voortgang bij het landelijke programma Demografische transitie en in het bijzonder bij de aanpak bij het Krimpvraagstuk, dit in verband met aanbevelingen in deze handreiking.

Download de studie Beter met Minder en de aanbiedingsbrief