Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Bevolkingsdaling Noord-Nederland lokaal bekeken

Meestal wordt bevolkingsgroei en -daling regionaal bekeken. Onderzoeker Hans Elshof dook echter in de lokale verschillen tussen dorpen met krimp, en met en zonder voorzieningen en dan blijken daar toch relatief veel verschillen.

Hans Elshof was onderzoeker bij de Rijksuniversiteit Groningen en het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI). Hij werkt nu bij het Gronings Sociaal Planbureau.

In zijn promotie-onderzoek Local Population decline in rural North-Netherlands ziet hij dat het sluiten van voorzieningen wel even zorgt voor meer uitstroom van inwoners, maar dat het vaak geen blijvend effect heeft. De meeste mensen op het platteland van Noord-Nederland verhuizen nauwelijks binnen de regio. Al blijven er uitzonderingen, zo vertrekken jongere ouderen (65-74 jaar) wat sneller uit krimpende dorpen met weinig voorzieningen. Bij instromers met kinderen maakt het nauwelijks verschil of er een school is in het dorp of niet. Soms is het belangrijker of er een geschikt huis te vinden is.

Het Nederlands Dagblad besteedde ook aandacht aan het onderzoek en plaatsde het artikel De promovendus: Hans Elshof (27 mei 2017).

Elshof pleit voor meer lokaal onderzoek en beleid.