Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Bevolkingsgroei en -krimp

Op 5 januari publiceerde het CBS de voorlopige cijfers over de bevolkingsontwikkeling in 2020.

De bevolking van Nederland groeide in coronajaar 2020 minder snel dan in voorgaande jaren. Er kwamen naar schatting 63 duizend inwoners bij, de helft minder dan in 2019. Er kwamen vooral minder immigranten in 2020, en ook zijn er meer mensen overleden. Aan het eind van het jaar telde Nederland bijna 17,5 miljoen inwoners.
De cijfers in dit bericht zijn gebaseerd op de bevolkingsprognose. De definitieve cijfers kunnen nog veranderen door recente ontwikkelingen.

Voor de noordelijke krimpregio’s zijn nog geen cijfers bekend maar uit de voorlopige data t/m 1 november 2020 blijkt dat de drie gemeente die Eemsdelta zijn gaan vormen, Loppersum, Appingedam en Delfzijl, alle 3 in inwonertal naar beneden gaan. De nieuwe gemeente zou met zo’n 250 inwoners minder dan een jaar eerder van start gaan. Daarnaast is er lichte krimp in de gemeenten Pekela en Midden-Groningen.
Lees hierover verder bij het DvhN.

In Friesland groeit de bevolking licht en wordt grijzer
Fryslân heeft te maken met een demografische overgang. Decennialang groeide de bevolking jaarlijks. Deze groei is nu voorbij en de samenstelling van de bevolking is aan het veranderen. Het aantal senioren groeit en het aantal jongeren neemt af. Ook zijn er veranderingen in de huishoudenssamenstelling. Het aantal eenpersoonshuishoudens is toegenomen en het aantal huishoudens met kinderen gedaald. Volgens de prognoses gaan deze trends de komende jaren door.
Het Fries Sociaal Planbureau zet in de Monitor Bevolking alles op een rijtje. Dit betreft gegevens t/m 1 januari 2020.

Volgens de voorlopige cijfers van het CBS telt Friesland op 1 januari 2021 ruim 651.000 inwoners, een lichte groei tov 2020 van 0,2%.
Lees hierover bij de Leeuwarder Courant.