Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Bevolkingsgroei in Fryslân, maar krimpbeleid kan nu niet zomaar overboord

Na jaren van dalende bevolkingscijfers en een toenemend aantal krimpregio’s had Fryslân het afgelopen jaar te maken met een groeiende bevolking. Bijna alle Friese gemeenten telden aan het eind van het jaar meer inwoners dan aan het begin, bleek uit cijfers die de gemeenten verstrekten en die het Friesch Dagblad voor de jaarwisseling publiceerde.