Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Bottom–up initiatieven

De kennistafel ‘Bottom-up initiatieven’ werd georganiseerd om met stakeholders, betrokken bij een aantal Groninger dorpen waarin de bewoners het heft in eigen hand hebben genomen, een vijftal dilemma’s te bespreken waar bottom-up initiatieven mee te maken krijgen. Hiervoor zijn ook vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, regionale bestuurders, ambtenaren en wetenschappers uitgenodigd. Samen zijn de onderzoekers op zoek gegaan naar de rol die bewonersinitiatieven in het aardbevingsgebied kunnen spelen en wat zij hiervoor nodig hebben.

De bewonersinitiatieven in de kernen Appingedam, Delfzijl-Noord, Overschild, Ulrum, Wagenborgen bediscussieerd aan de hand van de dilemma’s:

  • Hoe houd je iedereen om tafel/hoe houd je mensen betrokken?
  • Hoe worden collectief en individueel belang bij elkaar gebracht? En hoe ga je om met diegenen die niet voor het collectieve idee staan?
  • Wie bepaalt wat leefbaarheid (economisch/sociaal) is? Hoe stel je die
  • prioriteiten?
  • Welke ruimte kunnen bewonersinitiatieven nemen, welke verantwoordelijkheden mogen zij op zich nemen? En: In hoeverre kan deoverheid loslaten?
  • De centrale vraag die met de discussie rond deze dilemma’s beantwoord moest worden was: welke rol kunnen bewonersinitiatieven in het aardbevingsgebied spelen en wat hebben zij hiervoor nodig?

Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen is een samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, CMOSTAMM/Sociaal Planbureau Groningen en GGD Groningen en werkt in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Het Kennisplatform houdt zich bezig met de maatschappelijke impact van de aardbevingen ten gevolge van de gaswinning. Het Kennisplatform richt zich voornamelijk op de leefbaarheid en kansen voor de bewoners, ondernemers en instanties in de provincie Groningen.**