Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Brede welvaart in de regio’s: wat is daarvoor nodig?

Nederland is groter dan de Randstad. Een gelijke verdeling van de brede welvaartsgroei vraagt meer aandacht en geld voor de regio’s. De regionale SER’en van Zeeland, Brabant, Overijssel en Noord-Nederland willen daarom dat de landelijke SER in zijn middellange termijnadvies opkomt voor specifiek regionaal beleid. De vier regionale SER-voorzitters komen aan het woord over wat de regio’s nodig hebben.

Lees verder (SER).

Brede welvaartsgroei in alle regio’s is het eerste advies dat de vier regionale SER’en (Zeeland, Brabant, Overijssel en Noord-Nederland) gezamenlijk hebben opgesteld. In het advies vragen zij de landelijke SER om het streven naar brede welvaartsgroei centraal te stellen in zijn sociaaleconomische advies voor de nieuwe kabinetsperiode. Het advies is op 19 november 2020 aangeboden aan SER-voorzitter Mariëtte Hamer, en benoemt drie speerpunten:

  • structurele inzet op een duurzame economie,
  • een wendbare en inclusieve arbeidsmarkt en
  • extra aandacht voor de kwaliteit van leven.

Het streven naar een gelijke verdeling van de brede welvaartsgroei loopt als een rode draad door het advies.