Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Brede welvaart in Fryslân voor het eerst in beeld

Hoe staat Fryslân ervoor op het gebied van brede welvaart? Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) heeft als eerste regionaal planbureau de CBS-meetmethode vertaald naar de Friese situatie. Ingrid van de Vegte, directeur-bestuurder van het FSP, overhandigde dinsdag 23 maart het eerste exemplaar van het rapport ‘Brede welvaart in Fryslân’ aan het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân.

Verder lezen bij Fries Sociaal Planbureau.