Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Burgerinitiatieven en overheden

Het Friese onderzoeks- en adviesbureau Partoer heeft in opdracht van de provincie Fryslân een uitgave geschreven over ‘Burgerinitiatieven en overheden’. Volgens onderzoeker Sjoerd IJdema kan geconcludeerd worden dat overheden nog veel kunnen leren van burgerinitiatieven. Het boekje werd donderdagavond 22 maart in het provinciehuis in Leeuwarden gepresenteerd aan Statenleden en initiatiefnemers van burgerinitiatieven.

Het gaat om burgerinitiatieven in Garijp, Moarre-Ljussens, Hallum, Tzummarum, Bolsward en een aantal dorpen in Weststellingwerf, die allemaal te maken hebben met spreiding van voorzieningen. Het wordt steeds duidelijker voor de gebruikers dat er op den duur keuzes gemaakt moeten worden in gebieden waar door ontgroening en door vergrijzing de voorzieningen onder druk staan. Voor inwoners en overheden betekent dit dat zij meer op regionaal niveau moeten leren denken, meer samen moeten werken en af en toe ook meer lef moeten tonen bij het maken van die keuzes.

Lees hier de publicatie.