Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

CBS verwacht krimp in veel noordelijke gemeenten in 2035

Nederland zal in 2035 naar verwachting 18,3 miljoen inwoners hebben, 1 miljoen meer dan nu. Vooral de grote en middelgrote steden zullen groeien, evenals diverse randgemeenten rondom de grote steden. Tegelijk zal 1 op de 5 gemeenten krimpen, vooral aan de randen van Nederland. Deze gemeenten zullen ook sneller vergrijzen dan de steden. Ook wonen steeds meer mensen alleen. Dat blijkt uit de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019-2050 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

  • Lees verder op CBS.
  • Over Groningen lees ook in DVHN en GIC.
  • En Friesland in het Friesch Dagblad.
  • ‘We laten ons geen ellende aanpraten’, in DVHN
  • ‘Bij Drenthe denk je aan bossen en rust, bij Groningen aan ellende’, in DVHN
  • ‘Maar er zijn wel degelijk jongeren die blijven of na hun studie terugkeren’, in DVHN