Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Citizens’ initiatives in depopulating rural areas: Understanding success, failure and continuity from multiple perspectives

Wat maakt een burgerinitiatief tot een succes? En wanneer is een burgerinitiatief eigenlijk een succes? Vele factoren blijken een rol te spelen, maar belangrijk is in ieder geval de relatie met de overheid. Erzsi Meerstra-de Haan schreef haar proefschrift over de succesfactoren voor burgerinitiatieven in krimpgebieden in Noord-Nederland. ‘Het is echt die emmer vol verschillende factoren en veel verschillende obstakels kunnen de druppel zijn waardoor het misloopt.’ In krimpgebieden kunnen burgerinitiatieven helpen bij het in standhouden van voorzieningen of een alternatief bieden.

Eerder hadden we al een interview met haar in Nieuwsflits 20: Innoveren en Internationaliseren.
Hier vindt het hele onderzoek.