Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

De energietransitie als verbinder van platteland en stad?

Het landelijk gebied staat op de kaart als het gaat om opwek van duurzame energie, en de energietransitie is een belangrijk thema in de relatie tussen platteland en stad. De discussie rondom dit thema lijkt tot op heden echter vooral te gaan over hoe ‘de pijn’ zo eerlijk mogelijk verdeeld kan worden. ‘De energietransitie als verbinder van platteland en stad?’ stelt voor om in plaats daarvan kansen te identificeren – bijvoorbeeld om de plek waar energie wordt opgewekt een concrete impuls te geven.

Een publicatie van David Louwerse en Sabina Gietema van Platform31 levert een bijdrage aan het in beeld brengen van deze kansen. Hiervoor zijn relevante rapporten geanalyseerd, en is gesproken met experts van overheden en uit de wetenschap. Door middel van een analyse van de kansen en het tonen van regionale praktijkvoorbeelden die hierop inspelen verkent de publicatie de volgende vier richtingen:

  • Bewonersparticipatie: bewoners dan wel maatschappelijke organisaties van platteland en/of stad zijn (mede-) eigenaar van de energie-installatie.
  • Regionale omstandigheden: het initiatief laat zien dat bestaande (economische) omstandigheden op creatieve wijze kunnen worden gebruikt om duurzame energie op te wekken, waarmee een koppeling ontstaat tussen energie en andere economische activiteiten.
  • Bijdrage ruimtelijke kwaliteit: het initiatief draagt bij aan een verbeterde ruimtelijke kwaliteit.
  • Investeringen voor de regio: de lokale gemeenschap profiteert mee van de financiële opbrengsten van het initiatief.