Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

De gevolgen van het verdwijnen van de lokale supermarkt voor de inwoners van Ulrum, Groningen

Op 1 juni 2015 is de SPAR-supermarkt in het Noord-Groningse dorp Ulrum gesloten. De Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit verricht onderzoek naar de relatie(s) tussen voorzieningen, leefbaarheid en bevolkingskrimp. Om er achter te komen hoe de inwoners van Ulrum de sluiting van de SPAR ervaren, en wat volgens hun de gevolgen zijn voor de leefbaarheid in het dorp, hebben de onderzoekers in mei 2015 een enquête onder alle inwoners van Ulrum gehouden.

Uit het onderzoek blijkt dat veel respondenten wel eens gebruik maakte van de SPAR, maar minder respondenten gebruikte de secundaire functies zoals de pinautomaat, apotheek, post ontmoetingsplaats-functie. Ongeveer een kwart van de respondenten is echt afhankelijk is van de SPAR voor hun dagelijkse boodschappen, met name ouderen en degenen die geen beschikking over gemotoriseerd vervoer hebben.

De onderzoekers concluderen dat een (overgrote) meerderheid van respondenten het niet zozeer jammer vinden dat de SPAR dicht gaat vanwege het verdwijnen van de primaire functie of de ontmoetingsfunctie, maar dat vooral de symbolische functie hierin een rol speelt: het idee dat een dorp een supermarkt ‘hoort’ te hebben.