Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

De laatste melkboer

Een boek en een verhaal over de laatste melkboer in Middelstum op het Hogeland, en daarmee over teloorgang van deze beroepsgroep en de afkalvende middenstand op het platteland.