Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Dit is het Dorp van de toekomst

In Helsinge wordt in 2017 en 2018 het ‘Dorp van de toekomst’ gebouwd. Helsinge ligt op Seeland, het grootste eiland van Denemarken. Het Dorp van de toekomst komt tegemoet aan de wens van jonge gezinnen om naar het platteland te verhuizen en zo dichter bij de natuur te zijn. Het dorp biedt frisse lucht, betaalbare huisvesting en een betere omgeving voor kinderen.

Door intensief agrarisch landgebruik en een prioritering van autovervoer is het landschap in dit gebied grotendeels ontoegankelijk geworden voor de plattelandsbevolking. De bestaande huizen zijn veelal gedateerd en ze voldoen niet aan de woonwensen van jonge gezinnen. Veel stadsbewoners twijfelen er dan ook over om de grote stap te nemen en naar dit gebied te verhuizen. De afstand naar de arbeidsmarkt, het gebrek aan voldoende openbaar vervoer en het gebrek aan alternatieve woonvormen is daar debet aan. Maar nu het concept ‘werk’ aan verandering onderhevig is en lokale werkgelegenheid en transportverbindingen in de toekomst een steeds minder grote rol spelen, zijn er weer kansen voor de stedelijk-rurale beweging.

Het Dorp van de toekomst is zo een mogelijkheid. Het dorp is een voorstel voor een nieuwe samenlevingsvorm op het Deense platteland, die een sterke connectie heeft met omringende landschappen, een eigen identiteit bezit en gebaseerd is op gemeenschapsgevoel. Het Dorp van de toekomst is opgezet in clusters, die een groot aantal gemeenschappelijke ruimtes hebben. Er wordt veel ‘gedeeld’, waardoor het samenleven duurzamer wordt.

Lees verder (Stadszaken)