Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Doel Leefbaarheidsprogramma: 'brede welvaart' in de provincie Groningen verbeteren

Inzet op de verbetering van gezondheid, inkomen, arbeid en krimp

Het college van Gedeputeerde Staten heeft het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid 2020-2023 vastgesteld. De belangrijkste thema’s zijn de verbetering van gezondheid, inkomen, arbeid en krimp. In het programma staat hoe de provincie samen met andere organisaties en bewonersgroepen de leefbaarheid aanpakt.

Nieuw in het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid is dat de Groningse regio’s de mogelijkheid krijgen om hun eigen speerpunten op het gebied van leefbaarheid uit te werken in zogenaamde arrangementen. Zo kan de ene regio meer inzetten op armoedebestrijding, terwijl de andere gemeente het zwaartepunt legt op bijvoorbeeld gezond ouder worden.

Lees verder (provincie Groningen)