Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Dorpsbelangen zoekt naar nieuwe rol

Veel verenigingen voor dorpsbelangen leiden een zieltogend bestaan. Het bestuur vergrijst en de vraag is wie in het dorp de leden nog vertegenwoordigen.

Een artikel over democratische uitdagingen in dorpen, ook naar aanleiding van het KKNN Krimpcafé in Den Andel.

Lees verder: