Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Duitse en Nederlandse bedrijven staan open voor grensoverschrijdende stages

Bevolkingsdaling raakt aan veel verschillende domeinen, en vraagt om innovatieve oplossingen. In het geval van de projectorganisatie en samenwerkingsverband EDRiT (Eems Dollard Regio in Transitie) is dit een innovatiewerkplaats en een onderzoeksagenda. Het doel? Perspectief creëren voor jonge talenten die in het noorden van Nederland en Duitsland een opleiding volgen. De studie ‘Grenzenloos Talent’ onderzoekt welke rol grensoverschrijdende stages en afstudeeronderzoeken hierin kunnen spelen.

De Eems Dollard Regio (EDR) stimuleert Nederlandse provincies en Duitse Landkreisen sinds 1977 om samen te werken. Anno 2019 gebeurt dit voor een groot deel vanuit het project Arbeidsmarkt Noord waarvan deelproject Eems Dollard Regio in Transitie (EDRiT) onderdeel vormt. De innovatiewerkplaats (IWP) maakt het voor studenten, onderzoekers, ondernemers en kennisinstellingen mogelijk om bij elkaar te komen in een ‘community of learners’ waar de Nederlands-Duiste grensregio van profiteert.

De gemeente Oldambt diende samen met het Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen een aanvraag in om deze IWP te ontwikkelen. Dit gebeurde binnen het Experimentenprogramma Bevolkingsdaling van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het experiment werd begeleid door Platform31.

Aanleiding onderzoek

De partijen die samenwerken in de projectorganisatie willen de effectiviteit van EDRiT versterken, onder andere met een innovatiewerkplaats en een onderzoeksagenda. Daarnaast willen ze inzicht in de kansrijkheid en effecten voor de regio van grensoverschrijdende stages en onderzoeksopdrachten.

Het praktijkgerichte onderzoek ‘Grenzenloos Talent’, stelde daarom de vraag: “In welke mate zijn Duitse en Nederlandse bedrijven en regionale overheden/instellingen genegen om grensoverschrijdende stage- en onderzoeksopdrachten aan te bieden?” In aanvulling op deze hoofdvraag werd er onder meer gekeken naar de mogelijke meerwaarde van dit soort opdrachten en in kaart gebracht wat de huidige én de potentiele inzet is.

De resultaten

157 Noord-Nederlandse en Duitse bedrijven namen deel aan het onderzoek. Deze waren voor 75% geneigd om stage- en afstudeeropdrachten aan te bieden. Van deze groep staat 70% positief tegenover het grensoverschrijdend aanbieden van deze opdrachten. Opvallend: een deel van deze bedrijven biedt op het moment nog geen stage- en afstudeeropdrachten aan.

In het onderzoek is ook gevraagd rondom welke thema’s kennis nodig is; hier kwamen ICT, duurzaamheid en marketing & sales uit naar voren. Dit wordt gebruikt als input voor de onderzoeksagenda. Daarnaast is er richting de innovatiewerkplaats (IWP) de aanbeveling om te zorgen voor een steviger profiel omdat het bestaan van de werkplaats en de mogelijkheden die deze biedt nog niet algemeen bekend is.

Concluderend: er is in de Eems Dollard Regio behoefte aan matchmaking tussen studenten en bedrijven. De lijst met geïnteresseerde bedrijven en instellingen die naar aanleiding van het onderzoek is opgesteld kan hierin een concrete eerste stap zijn.

Meer informatie

Bovenstaande is een samenvatting. Lees voor meer informatie het onderzoeksrapport ‘Grenzenloos Talent’

Meer informatie:
Ruud Dorenbos, ruud.dorenbos@platform31.nl, 06 35 11 58 04
Gert Jan van ‘t Land, gertjan@noorderruimte.nl, 06 83 54 99 95 (informatie over EDRiT)
Jannie Rozema, j.rozema@pl.hanze.nl, 06 37 27 39 36 (informatie over het onderzoek)