Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Eerste Duits-Nederlandse ontmoeting tussen succesvolle dorpen

BOKD is sinds vorig jaar een grensoverschrijdende samenwerking gestart met de regio Emsland in Duitsland. Insteek van de samenwerking is het vinden en uitwisselen rondom de aanpak en instrumenten voor dorpsontwikkeling. Een van de beoogde resultaten is een gezamenlijke gereedschapskist voor dorps- en plattelandsontwikkeling.

Lees verder op BOKD