Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Eerste regionale Monitor Brede Welvaart 2020

Regio’s met elkaar vergelijken op talloze indicatoren kan nu met de eerste regionale Monitor Brede Welvaart 2020 van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zo valt hieruit af te leiden dat plattelandsgemeenten vaak minder scoren op het gebied van materiële welvaart maar het is er wel vaak veiliger, schoner en soms zijn de inwoners ook gezonder. Het is dus maar hoe je welvaart definieert, een van de redenen waarom het begrip Brede Welvaart is geïntroduceerd.
Brede welvaart ‘hier en nu’ gaat over de kwaliteit van leven en van de omgeving waarin mensen leven. Dit zijn onder andere materiële welvaart, gezondheid en milieu. Brede welvaart ‘later’ betreft de sociale, economische, menselijke en natuurlijke hulpbronnen die volgende generaties nodig hebben om eenzelfde niveau van brede welvaart te kunnen bereiken als de huidige generatie.

Het CBS heeft voor het eerst de brede welvaart gemeten op regionaal niveau, in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In de monitor worden ruim 40 indicatoren gebruikt om de brede welvaart ‘hier en nu’ en ‘later’ in kaart te brengen voor gemeenten, provincies en COROP-gebieden. Tezamen geven deze indicatoren een breder beeld van de staat en ontwikkeling van de regionale samenleving dan alleen de economische indicatoren.

Deze eerste editie is nog wel werk in uitvoering. En het is dan ook nog niet eenvoudig om bij bijvoorbeeld gemeenten of bestuurlijke regio’s op ieder terrein met elkaar te vergelijken. Niet alle indicatoren zijn bijvoorbeeld bij alle gemeenten nog ingevuld.

Het Gronings Sociaal Planbureau en Trendbureau Drenthe gaan de komende tijd deze gegevens gebruiken om het makkelijker te maken om brede welvaart tussen gemeenten te vergelijken.