Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Eindrapport Verkenning Bevolking 2050

De Tweede Kamer heeft bij de Algemene Politieke Beschouwingen van 2018 aan de regering gevraagd om de gevolgen van veranderingen in de omvang en samenstelling van de bevolking halverwege deze eeuw in kaart te brengen.

Op verzoek van de regering heeft het NIDI in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het onderzoek uitgevoerd onder de titel “Verkenning Bevolking 2050”.

Het eindrapport “Bevolking 2050 in beeld: opleiding, arbeid, zorg en wonen” beschrijft aan de hand van acht bevolkingsvarianten mogelijke gevolgen van veranderingen in de samenstelling van de bevolking naar leeftijd, geslacht, migratieachtergrond en opleidingsniveau voor de groei van de beroepsbevolking, de zorgvraag en het aantal huishoudens tot 2050.

Naar de publicatie.