Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Eindrapportage commissie Ruim baan voor Oost-Groningen

De commissie Ruim baan voor Oost-Groningen onder leiding van Jan van Zijl zegt in haar eindrapport dat de partijen in Oost-Groningen moeten uitgaan van eigen kracht om werkgelegenheid en economische veerkracht te ontwikkelen, en dat samenwerking daarbij een voorwaarde is. Door werkgroepen uit het gebied zelf zijn vijf projecten ontwikkeld die het begin moeten zijn van de beweging naar meer economische vitaliteit en werkgelegenheid. De inhoud van de eindrapportage is na een intensieve dialoog met de partijen in Oost-Groningen tot stand gekomen.

Vijf werkgroepen van onderwijsinstellingen, zorgorganisaties, ondernemers, FNV, gemeenten en provincie hebben projectvoorstellen gemaakt die uitgevoerd gaan worden. De voorstellen hebben betrekking op:

– Verwaarding van de landbouwproductie door het opzetten van korte ketens van producenten, verwerkers en afnemers waardoor nieuwe regionale producten tot stand komen.
– Het opzetten van een (sociale) onderneming voor algemene en wijkondersteunende diensten, die werkzoekenden (uitzicht op) werk en inkomsten biedt.
– Het bij elkaar brengen van de vraag naar en het aanbod van Oost-Groningers die in het aardbevingsgebied aan de slag kunnen bij het herstel, versterken en verduurzamen van woningen en gebouwen.
– Het naar Oost-Groningen halen van uitvoerend werk uit Duitsland.
– De ontwikkeling van recreatie en toerisme in Oost-Groningen.

Download hier het gehele rapport “Kop d’r veur: zonder beweging geen vooruitgang