Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Energietransitie en krimpgebieden

Het doel van deze rapportage is om op een gestructureerde wijze voorbeelden te geven van initiatieven die de energietransitie aangrijpen om de vitaliteit en leefbaarheid in een regio met bevolkingsdaling te verbeteren. En daarmee medewerkers van gemeenten en provincies te inspireren om te leren van de vele initiatieven die er al zijn en de lessen die hierin zijn geleerd.

Met onder meer:

een korte beschouwing van de gevolgen die de energietransitie kan hebben op gebieden met bevolkingsdaling
een zevental algemene lessen die uit de interviews en desk-study naar voren zijn gekomen.
uitgebreide bespreking van acht verschillende projecten
Lees de publicatie (pdf, 2,1 MB).