Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Evaluatie Krimpbeleid Provincie Groningen 2010-2020

Uit het rapport:
“De neveneffecten van krimp in de provincie Groningen blijven zichtbaar, ook na tien jaar krimpbeleid. Naar verwachting zullen de grootste effecten nog in de komende jaren gaan optreden, omdat de krimp de komende jaren verder toe zal nemen. Wel schatten we in dat de provincie Groningen heeft bijgedragen aan het verminderen van de neveneffecten van krimp, dit wordt door de betrokkenen ook zo ervaren.”

U kunt het complete rapport hier downloaden.

Hier vindt u de geëvalueerde krimpagenda 2015-2020.