Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Evaluatie Tweede Actieplan Bevolkingsdaling

Op 31-12-2020 is het Tweede Actieplan Bevolkingsdaling ten einde gekomen. Aan de Tweede Kamer is toegezegd dat dit plan in het eerste kwartaal van 2021 geëvalueerd zou worden.

Het Tweede Actieplan Bevolkingsdaling is in maart 2016 gepubliceerd. Het was destijds het logische vervolg op het Eerste Actieplan Bevolkingsdaling ‘Krimpen met kwaliteit’ uit 2009. Dit Actieplan was is in 2014 aan de hand van een Midterm Review (commissie Krikke) geëvalueerd en in datzelfde jaar heeft een beleidsdoorlichting plaatsgevonden. De aanbevelingen uit deze evaluaties waren in het kort: breng meer focus aan, maak het
beleid doelmatiger en doeltreffender en stel een interdepartementale agenda krimp op.

Download hier de evaluatie.

Het geëvalueerde Actieplan Bevolkingsdaling.