Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Evaluatie van de dorpsondersteuner

De dorpsondersteuner is een betrekkelijk nieuwe functie in het sociaal en medisch domein. Vanuit de Vereniging Groninger Dorpen is, in samenspraak met Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN), als onderdeel van de regiegroep Personalised and Customised Health (PCH), de wens geuit om de functie van de dorpsondersteuner in drie Groninger dorpen te evalueren en indicatieve maatschappelijke kosten en baten te onderzoeken. Het gaat om de initiatieven van Dorpshuis Onderdendam, DörpsZörg Ulrum en Wedde Dat ’t Lukt.

Download de publicatie hier.