Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Experimenteren versterkt vernieuwingskracht in krimpregio’s

De afgelopen tien jaar experimenteerden lokale en regionale partijen met vernieuwende aanpakken om de negatieve effecten van bevolkingsdaling tegen te gaan. Na twee succesvolle rondes, startte in 2016 de derde ronde van het Experimentenprogramma Bevolkingsdaling. De resultaten zijn gebundeld in het rapport ‘Vernieuwingskracht in krimpregio’s’.

In 2009 constateerden het Rijk, IPO en de VNG in het eerste Actieplan Bevolkingsdaling dat de aanpak van krimp om andere oplossingen, financieringsmechanismen en aansturingsvormen vraagt. Om los te komen van vaste denkkaders, structuren en processen is creativiteit nodig. De afgelopen tien jaar zijn meer dan 35 experimenten in krimp- en anticipeerregio’s uitgevoerd om de negatieve effecten van krimp op de leefbaarheid tegen te gaan. De derde ronde (2016-2019) is afgesloten met een evaluatie.

Zeven veelbelovende projecten

In 2016 selecteerden Platform31, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de VNG zeven veelbelovende projecten voor de derde ronde (zie figuur). Partijen gingen aan de slag met innovatieve concepten zoals zelfrijdend vervoer (Noordoost Friesland) en stedelijke herverkaveling (Kerkrade-Oost). Maar ook met nieuwe oplossingen voor bekende maar complexe vraagstukken, zoals het versterken van de grensoverschrijdende onderwijs- en arbeidsmarkt (Oost-Groningen), het toekomstbestendig organiseren van de zorg (Oost-Drenthe), het realiseren van goede huisvesting voor ouderen (de Achterhoek), het versterken van de regionale economie (Zuidwest-Drenthe) en hergebruik van cultureel erfgoed (Zuid-Limburg).

Lees verder (Platform31)