Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Fluchskrift Vergrijzing in Fryslân

Vergrijzing in Fryslân blijft toenemen In Fryslân vinden demografische veranderingen plaats. De bevolking krimpt licht en de samenstelling van de Friese bevolking verandert. Er vindt vergrijzing en ontgroening plaats. Vergrijzing betekent een toename van het aantal ouderen in de bevolking ten opzichte van het aantal jongeren. De toenemende vergrijzing komt vooral doordat de omvangrijke babyboomgeneratie langzamerhand 65 jaar en ouder wordt. Verder neemt de levensverwachting toe en worden mensen dus steeds ouder. Hoeveel senioren zijn er in Fryslân? Hoe ziet de vergrijzing er uit? Waar wonen relatief de meeste senioren? Welke consequenties heeft de toenemende vergrijzing voor de Friese samenleving? In deze publicatie zet het Fries Sociaal Planbureau (FSP) een aantal feiten en cijfers over de vergrijzing in Fryslân overzichtelijk op een rij.

Deze publicatie is de eerste in een serie van het FSP over senioren in Fryslân.