Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Friesland: Twee miljoen beschikbaar voor herbestemming

Er is twee miljoen euro beschikbaar voor het herbestemmen of slopen van verpauperde of leegstaande panden. Met deze regeling wil provincie Fryslân de woon- en leefomgeving in Friese dorpen en steden verbeteren. Geïnteresseerden kunnen vanaf 5 februari 2018 subsidie aanvragen. De herbestemmingsregeling sluit 28 december 2018 of op het moment dat het subsidieplafond is bereikt.

De regeling is breder dan de voorgaande herbestemmingsregeling. Eerder stimuleerde de provincie enkel herbestemming van niet-woningen naar minimaal drie woningen in de huursector. De verbrede regeling maakt het mogelijk om ook te herbestemmen naar andere nieuwe functies. Dit naast het herbestemmen naar wonen.

Lees verder (Provincie Fryslân)