Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

‘Gebruik van kleinschalig ov op platteland gaat achteruit’

Het openbaar vervoer in buitengebieden van de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen is de afgelopen jaren minder gebruiksvriendelijk geworden. Het aantal adressen dat bereikt wordt nam weliswaar toe, maar de reistijd is iets langer. Dat concludeert de Noordelijke Rekenkamer in haar onderzoek ‘Met de bus naar de stad’.

Lees verder (RTV Noord)

De Noordelijke Rekenkamer heeft in het bijzonder gekeken naar het regionale busvervoer in de perifere gebieden in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. De centrale vraag luidt: Hoe hebben de provincies in de periode 2010–2015 zorggedragen voor het basale regionale openbare busvervoer in perifeer gelegen gebieden, hoeveel heeft dit gekost en welke lessen zijn er uit de verschillen tussen de drie provincies te trekken?

Zie ook
– Noordelijke Rekenkamerrapport Met de Bus naar de Stad voor de drie Noordelijke provincies

Noordelijke bus biedt minder gemak (Binnenlands Bestuur, 9 mei 2017)