Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Gedeelde groene ruimte

Bewoners van vijf Friese dorpen en wijken hebben de afgelopen jaren de verantwoordelijkheid genomen voor een gedeelde groene ruimte. Daarbij hielden ze rekening met de aanwezige planten en de dieren. Zo creëerden ze kleine oases voor alle omwonenden: een kloostertuin, een buurtboomgaard, een dorpspark, een eetbaar park en een dorpsbosje.

De Friese Milieu Federatie en het Landschapsbeheer Friesland starten in 2014 het project Shared Grien Space. Bewoners in Hemelum, Sneek, Tzum, Minnertsga en Kimswerd deden mee.

Lees verder (Noorderbreedte, 22 april 2020).