Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Gemeente Het Hogeland breidt dorpen uit

De gemeente Het Hogeland gaat aan de slag met het uitbreiden van dorpen waar de vraag naar woningen toeneemt, zoals Winsum en Bedum. Door de overspannen woningmarkt in de stad Groningen wijken steeds meer mensen uit naar Het Hogeland.

Al jarenlang kampt het gebied met krimp. Omdat de stad niet aan de vraag kan voldoen, wordt in dorpen dicht bij de stad gesteld dat er extra huizen bij moeten komen. Uit de woonvisie, die op 5 januari is gepresenteerd, komt naar voren dat de gemeente in Bedum en Winsum 300 à 400 woningen wil bijbouwen tot 2030. Dat zijn 30 à 40 per jaar.

Lees verder (RTV Noord, 6 januari 2020)