Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Gevolgen krimp niet op slag verdwenen

Bevolkingskrimp lijkt in het Noorden zo goed als opgelost. Het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland vindt het te vroeg om een streep te zetten door het thema krimp.

Juist tijdens het 10-jarig jubileum van het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN) in 2020 begon de krimp in veel noordelijke gemeenten op te lossen. Projectleider Elly van der Klauw: ,,We zijn optimistisch gestemd. Het probleem is ontegenzeglijk gekanteld, maar er is nog veel te doen.’’

Lees het artikel van Mannus van der Laan verder bij DvhN.