Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Groningen staat voor urgente en grote opgaven

Op de gebieden economie, werken en leren, leefbaarheid, natuur en klimaat doet de provincie Groningen het minder goed dan het landelijk gemiddelde. De meeste gemeenten in het aardbevingsgebied scoren hierop vaak minder goed dan vergelijkbare gemeenten. Dit blijkt uit een nulmeting die we uit hebben laten uitvoeren. Op al deze vier gebieden hebben we ambities vastgesteld, met als doel om de brede welvaart en het imago van Groningen structureel te verbeteren. De meting bevestigt dat Groningen voor grote opgaven staat. De komende tien jaar gaan E&E advies, Sociaal Planbureau Groningen en Aletta Advies jaarlijks meten hoe Groningen ervoor staat.

Lees verder bij Nationaal Programma Groningen.