Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Helemaal Nederland: te klein voor grote verschillen

De gezamenlijke K6-gedeputeerden hebben voor de komende Kamerverkiezingen het position paper ‘Helemaal Nederland: te klein voor grote verschillen’ opgesteld. De K6 is een netwerksamenwerking van de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Gelderland, Limburg en Zeeland op het gebied van demografische ontwikkelingen.

Het position paper moet input leveren voor de partijprogramma’s die voor de komende Kamerverkiezingen worden geschreven. De kernboodschap is dat grote verschillen in Nederland vanuit oogpunt van gelijkheid niet wenselijk én uiteindelijk op termijn ook minder (economisch) gunstig zijn voor ons land als geheel. De regio’s die groeien en die hierin achterblijven, hebben elkaar veel te bieden. Dit paper is dan ook een oproep om ons hele land zo goed mogelijk te gebruiken voor de versterking van een brede welvaart voor ons allemaal. Het kan gezien worden als de 2.0 versie van Nederland in Balans, waarmee de K6 rond de vorige Kamerverkiezingen succesvol aandacht vroeg voor de regio’s met bevolkingsdaling in Nederland.

position paper Helemaal Nederland: te klein voor grote verschillen (provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Gelderland, Limburg en Zeeland)
Zie ook: Dunbevolkte provincies vragen aandacht van Haagse politiek: ‘We zijn geen Calimero’s’ (PZC, 21 april 2020)