Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Herverkaveling Balk

Plaatselijk Belang Balk Vooruit maakt zich zorgen over leegstand in het centrum van het dorp. Hoewel Balk, voor een plaats van deze omvang, een breed aanbod aan voorzieningen en winkels heeft, geeft leegstand op prominente locaties aan dat alertheid is geboden. In januari 2015 is begonnen met het onderzoek naar de levensvatbaarheid van het centrum Balk. Er is tijdens het onderzoek nauw samengewerkt met de gemeente De Fryske Marren en Provincie Fryslân. Beide overheden hebben intern gekeken naar mogelijkheden om bestaande projecten en plannen met elkaar te verbinden in dit proces.

Er zijn gesprekken geweest met eigenaren van panden, gebruikers, potentiële gebruikers en mogelijke investeerders. Daarnaast is de ruimtelijke kwaliteit van het centrum in beeld gebracht. Naast een oordeel van deskundigen, is ook de Balksters zelf en de toeristen gevraagd naar hun mening. Na het opstellen van de analyse is er een visie ontwikkeld en is een aantal scenario’s, inclusief stappenplan, beschreven. Daarnaast is er een plan van aanpak opgesteld waarmee actief aan de slag wordt gegaan.

Het eindrapport ‘Onderzoek Centrum Balk’ is op 5 april overhandigd aan gedeputeerde Sander de Rouwe van de Provincie Fryslân en wethouders Frans Veltman en Janny Schouwerwou van gemeente De Fryske Marren. Het onderzoek is uitgevoerd door Kenniscentrum Herbestemming Noord in opdracht van Plaatselijk Belang Balk Vooruit.