Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Het pleidooi van Pijlman: ‘Behoud mbo en hbo in krimpregio’s’

Kenmerkend voor krimp is de verschraling van het winkelaanbod, de gezondheidszorg, de dienstverlening, het openbaar vervoer, basisonderwijs, enzovoort. ‘Waak ervoor dat straks het mbo en het hbo aan de beurt zijn’, waarschuwt bestuurder Henk Pijlman van de Hanzehogeschool Groningen. ‘Onderwijs is de motor van de economie: het biedt mensen werk, het leidt mensen op naar werk. Juist wat je nodig hebt in krimpregio’s!’

Door Eduard van den Hoff

Het gaat Nederland economisch voor de wind. Niet alleen de Randstad, ook onze regio telt vele vacatures. Daar zijn goed opgeleide mensen voor nodig. Dus is het op peil houden van een goed onderwijsaanbod, óók in krimpgebieden, evident volgens Pijlman. ‘Het voortgezet onderwijs heeft al last van de gevolgen van krimp, het mbo dreigt het volgende slachtoffer te worden. Het hbo en wo zijn vooralsnog buiten schot gebleven, maar het hbo ziet al wel een lagere instroom van studenten. Het is de hoogste tijd om in te grijpen, want anders is het straks algehele paniek’, aldus de voorzitter van het College van Bestuur.

Financieringsstelsel
‘Je ziet dat de gezamenlijke ROC’s in de regio een herverdeling hebben gemaakt in technische opleidingen. Indien nodig, vind ik dat hetzelfde moet gebeuren voor het hbo: soms zal een opleiding qua studentenaantallen misschien dicht moeten, maar hou alsjeblieft één opleiding per regio overeind!’ roept Pijlman de politiek op. ‘Den Haag houdt momenteel het financieringsstelsel tegen het licht en dat is nu vooral gebaseerd op leerlingenaantallen. Beter zal het zijn als het systeem een vaste voet kent zodat fluctuaties in studentenaantallen minder bepalend worden.‘

Regionale vacatures
Pijlman wijst op het belang van een onderwijsstad als Groningen. ‘Heel veel mensen vinden hier direct en indirect werk. En dan gaat het niet alleen om de stedelingen, maar ook om inwoners uit de regio. Hetzelfde geldt voor de innovatiewerkplaatsen die we hebben opgezet in Oost-Groningen en Drenthe. Ze bieden niet alleen werk aan docenten en toeleveranciers, maar tevens leveren ze goed opgeleide mensen die broodnodig zijn om de regionale vacatures in te vullen.’

Internationalisering
Voor internationalisering van het onderwijs breekt Pijlman graag een lans. ‘We krijgen vaak het verwijt te internationaliseren om maar aan meer studenten te komen. Maar dat is onterecht, want deze mensen zijn van groot belang voor onze arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt van Noordoost Groningen en Duitsland is sterk met elkaar verweven. Het zou voor Nederlanders gemakkelijker moeten worden om bij de oosterburen te werken en andersom. Misschien moeten we wel meer onderwijs bieden in het Duits,’ stelt Pijlman retorisch.