Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Hoe kleiner de woonplaats, hoe groter de leefbaarheid

In kleinere woonplaatsen is het goed toeven, dat is volgens onderzoeker Francine Burema van Atlas Research misschien wel de belangrijkste conclusie van het rapport Leefbaarheid in kleinere woonplaatsen dat vandaag verschijnt.

Krimpregio’s
In krimpregio’s, en regio’s waar krimp wordt verwacht, ligt de leefbaarheid wat lager dan op grond van het inwoneraantal kan worden verwacht. ‘De sociale cohesie is er bijvoorbeeld lager en er zijn weinig voorzieningen’, zegt Burema. ‘Je kunt je afvragen of dat komt doordat er zoveel mensen wegtrekken, of dat ze dat juist doen vanwege de relatief lage leefbaarheid. In dit onderzoek kijken we niet naar oorzaak en gevolg, Het zou interessant zijn om daar een vervolgstudie naar te doen.’