Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Hoogleraar over tegenstellingen op de woningmarkt

Terwijl in de Randstad huizenprijzen recordhoogten bereiken, kampen
krimpgebieden met leegstand en verloedering. Die groeiende kloof is
volgens hoogleraar Bevolkingskrimp Bettina Bock niet zonder gevaar. In het blad van de Vereniging Eigen Huis geeft de hoogleraar haar visie op de recente ontwikkelingen in de huizenmarkt.