Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

In Fryslân relatief veel huishoudens met energiearmoede

Mensen die leven in energie-onzuinige woningen kunnen financieel en in gezondheid het meest profiteren van verduurzaming, maar doen dit vaak niet door een financiële drempel. Het energiezuiniger kunnen maken van je huis is niet voor iedereen betaalbaar in Fryslân.

Met name in krimpgebied Noordoost Friesland (Dantumadiel, Achtkarspelen, Noardeast-Fryslân) en de Stellingwerven is het aandeel huishoudens met een relatief laag inkomen én relatief hoge energiekosten groot.

Lees verder bij het Fries Sociaal Planbureau.