Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Inspiratie-overzicht Ga lekker delen

‘Ga lekker delen’. Onder dit motto vond vrijdag 30 april namens de Friese Milieu Federatie (FMF) en het Netwerk Duurzame Dorpen (NDD) van Doarpswurk de aanbieding van het inspiratie-overzicht Delende Dorpen plaats aan 5 ambassadeurs van het Iepen Mienskipsfûns van de provincie Fryslân. Een inspiratie-overzicht bestaande uit 24 deelconcepten uit de praktijk. Voor dorpen, wijken en initiatiefgroepen, die graag duurzame stappen willen zetten en zoeken naar werkende voorbeelden.

Ga naar delendedorpen.nl.
Bekijk hier het inspiratie-ovezicht.