Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Intentieovereenkomst Campus Emmen getekend

NHL Stenden Hogeschool, Drenthe College, Rijksuniversiteit Groningen (RuG), provincie Drenthe en gemeente Emmen bouwen samen verder aan de ontwikkeling van Campus Emmen.

Daartoe ondertekenden de bestuurders een intentieovereenkomst. De campus sluit aan op de kracht van de regio: een sterke maakindustrie en (groene) chemie. Door deze kracht te combineren met de beschikbare kennis, moet Campus Emmen uitgroeien tot een bruisende omgeving waar professionals, studenten, start-ups, bestaande bedrijven, overheid en instellingen samenwerken.

Samenwerken aan het ontwikkelen en toepassen van (nieuwe) kennis, innovatie, bedrijvigheid, banen en aan verbeterde omzet bij bestaande bedrijven in de regio. Daarbij moet Campus Emmen de aantrekkelijkheid van studeren in de regio vergroten, ook bij internationale doelgroepen. Deze ontwikkeling sluit naadloos aan op de kennisagenda van de Universiteit van het Noorden.

Lees verder (provincie Drenthe)