Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Interview gedeputeerde Drenthe, Hans Kuipers

Provincie heeft een meerwaarde

Sinds mei vorig jaar is Hans Kuipers gedeputeerde van Drenthe. Een onbekende was hij niet in het provinciehuis, want sinds 2011 was hij Statenlid. In zijn portefeuille heeft Kuipers onder andere ‘Sociale agenda’, ‘Vitaal platteland’ en ‘Wonen’. Hij wordt dan ook regelmatig geconfronteerd met het verschijnsel krimp. “Maar demografische veranderingen zijn nu eenmaal een gegeven”, zegt hij. “Die moet je niet proberen te keren. Je moet manieren vinden om er het beste mee om te gaan.”

Door Eduard van den Hoff

“Voor mij is het omgaan met krimp en het in standhouden van de leefbaarheid voor alle Drentse bewoners heel belangrijk. Het is zeker een uitdaging om voorzieningen zo toegankelijk mogelijk te houden wanneer je te maken krijgt met afnemende bevolkingsaantallen en een veranderende bevolkingssamenstelling. Zuidoost Drenthe en de Veenkoloniën verdienen extra aandacht. Samen vormen ze een anticipeerregio en hier tref je dan ook de grootste sociaaleconomische problemen.”

Interventies
“In die anticipeerregio gaan gemeenten middels proeftuinen de woningeigenaren helpen hun huizen te verduurzamen. Er is een pilot gestart waarin we onderwijs en zorg met elkaar verknopen, zodat we kinderen die tussen wal en schip dreigen te vallen snel in beeld krijgen. Samen met het Rijk plegen we diverse interventies om de economische structuur te verbeteren. We werken aan een aantrekkelijk vestigingsbeleid en proberen tegelijkertijd de bedrijven die veel werkgelegenheid bieden hier te houden. Daarin slagen we redelijk. We zijn nu bezig om Emmen, dat toch vooral bekend staat om zijn chemische industrie, te laten transformeren naar een biobased industrie. We zijn er nog niet, maar het lukt aardig. De hele aanpak van werk, wonen en welzijn in de anticipeerregio valt ook binnen de Regio Deal.”

Verantwoordelijkheid
“Ten aanzien van krimp speel je als provincie vaak geen formele rol. Maar je neemt wel je verantwoordelijkheid. Dat doen we vooral door te verbinden: we brengen relevante partijen bij elkaar en organiseren breed overleg. Een mooi voorbeeld is de Drentse Zorgtafel, waarin vertegenwoordigers van de ziekenhuizen, huisartsenzorg, de ambulancezorg, enzovoort, om tafel zitten met de Commissaris van de Koning om nieuwe manieren te verkennen in de zorg. Dan moet je erkennen dat een provincie wel degelijk een meerwaarde heeft.”

Sterker in je boodschap staan
“Omdat problemen niet ophouden bij de provinciegrens is er in noordelijk verband veel overleg. Onze aandachtspunten zijn vergelijkbaar, ook met die van de overige krimpprovincies die Nederland kent en waarmee we dan ook regelmatig in gesprek zijn. Daarom gaan we gezamenlijk optrekken naar Den Haag. Dan sta je ook sterker in je boodschap.”

Kansen voor de regio
“Nu we te maken hebben met een coronacrisis, ben ik blij dat we flink hebben geïnvesteerd in de aanleg van breedband internet in de provincie. We houden de vinger aan de pols als het gaat om het vermogen thuis te werken, schoollessen te volgen en het bereikbaar houden van de zorg. Ik vind het nog te vroeg om al over kansen te spreken voor de regio als het gaat om thuiswerken. Het is positief dat werken op afstand misschien wel werkgelegenheid genereert, dat het werk zich verplaatst uit een overvolle Randstad. Anderzijds moet je ook oog hebben voor bedreigingen: als heel veel thuis mogelijk is, dan heeft dat wellicht op termijn consequenties voor het openbaar vervoer, voor het onderwijs, enzovoort. De toegankelijkheid van voorzieningen staat voor mij altijd voorop!”