Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Interview gedeputeerde Groningen, Tjeerd van Dekken

Groningen kent unieke krimpgebieden

Tjeerd van Dekken was 7 jaar lang Tweede Kamerlid voor de PvdA voordat hij gedeputeerde werd in Groningen. In Den Haag was hij deels woordvoerder krimp. “Ik vind dat de politiek veel meer aandacht moet hebben voor krimp”, zegt hij stellig. “Tijdens mijn Kamerlidschap zag ik dat het onderwerp maar bij weinig collega-politici kon rekenen op een stevige agendering. Ik blijf me, ook nu als gedeputeerde, hard maken voor deze grote sociale kwestie.”

Door Eduard van den Hoff

“Om te benadrukken dat krimp van grote importantie is voor Groningen, benoemt de provincie naast het Leefbaarheidsprogramma een aparte Krimpagenda,” vertelt Van Dekken. Vervolgens benadrukt hij dat de thematiek niet alleen provinciaal, maar ook landelijk aandacht zou moeten krijgen. “Zodat er ook landelijk beleid komt. De bevolkingstransitie heeft zo’n impact op wonen, de economie, zorg, welzijn, winkels en openbaar vervoer, dat het die landelijke aandacht rechtvaardigt.”

Mooie ontwikkelingen
“Als provincie maken we ons er hard voor dat de basisstructuur voor voorzieningen op orde blijft. Voor innovatieve zorg stellen we subsidies uit de regeling ‘Zorg en Voorzieningen’ beschikbaar. De Retailagenda, waaruit subsidies worden verleend aan gemeenten en ondernemers om winkelgebieden en ondernemerschap te versterken, blijft voor ons belangrijk. Verder moeten we kijken naar de problemen op de woningmarkt. Dat vormt qua voorraad een hele uitdaging, want vaak is er sprake van veroudering en is vernieuwing dringend noodzakelijk. Het is van belang dat we ook recht doen aan de vraag van jongeren die hier willen wonen en werken. Ik zie hele mooie ontwikkelingen en tref voldoende ondernemers die graag onze jongeren aan een baan willen helpen. Maar huisvesting vormt daarin helaas een groot probleem.”

Versterken stad en platteland
“Ook de Regio Deal Oost-Groningen, waarvoor wij samen met het Rijk en gemeenten 30 miljoen euro beschikbaar stellen, zet in op werk en inkomen, gezondheid, woonomgeving, onderwijs, leefbaarheid, krimp, enzovoort. Het plan wordt nu uitgewerkt en we hopen er na de zomer mee aan de slag te kunnen. Ik zie onze inspanningen niet als een gevecht tegen de bierkaai. Als de voorzieningen op orde zijn, net als het opleidingsniveau, en er ontwikkelt zich een aantrekkelijke arbeidsmarkt met veel werkgelegenheid, dan hoeft er voor de jongere generatie geen reden te zijn om persé het platteland te verruilen voor de stad.”

Braindrain voorkomen
“We werken intensief samen met kennisinstellingen om te bekijken hoe we jongeren nu het beste kunnen bedienen, want we moeten een braindrain voorkomen. Gelukkig tellen we heel veel jongeren in de stad Groningen en omgeving die hier willen werken en wonen. En als je nu een Chemiepark Delfzijl neemt; daar is veel kennis en kunde nodig. Ik houd niet van somberen, ben een optimist, en zie daar voor veel mensen werk liggen.”

Extra opgave
“Wat onze krimpgebieden natuurlijk uniek maken in Nederland, is dat ze ook nog eens te kampen hebben met aardbevingsproblematiek. Dat betekent voor ons een extra opgave: hoe kun je op een duurzame manier de sociaal-economische toekomst van een bevingsgebied inrichten? Dat is een cruciale kwestie. Weliswaar neemt de gaswinning af, maar de bevingen zijn nog niet voorbij en er is geen deskundige die wat kan vertellen over de mogelijke sterkte. Er zijn tienduizenden mensen die kampen met psychische problemen en daar ligt voor ons een extra opgave.”

Prioriteit
“Vanwege de coronamaatregelen leg ik momenteel geen werkbezoeken af en dat voel ik als een groot gemis. Via telefonische contacten en digitale overleggen probeer ik zoveel als mogelijk ondersteuning te bieden. De Leefbaarheidsagenda krijgt momenteel invulling en middels mijn contacten met de verschillende stakeholders probeer ik voor te sorteren op de nieuwe situatie en een beeld te krijgen van wat er nodig is. Het zorgvraagstuk verdient daarbij absolute prioriteit!