Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Interview Marijn Molema over krimpregio’s

Programmaleider Marijn Molema van het Fries Sociaal Planbureau ging woensdag 6 juli bij Radio 1 in gesprek over krimpregio’s. Aanleiding was de regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2022 die door Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Centraal Bureau voor de Statistiek werd gepubliceerd.