Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Kabinet zet in op sterke regio’s aan de grens

Iedere regio in Nederland heeft haar eigen cultuur, ligging en unieke karakter. De nabijheid van de buurlanden geeft de regio’s aan de grens extra kansen, maar ook specifieke uitdagingen door bijvoorbeeld verschillen in regelgeving. Met het programma Regio’s aan de Grens wil het kabinet de komende jaren bijdragen aan goed wonen, werken en leven in deze regio’s. Dit schrijft minister Bruins Slot van BZK in een brief aan de Tweede Kamer.

Met dit programma Regio’s aan de Grens komt het afgeronde Actieplan Bevolkingsdaling en het programma Grensoverschrijdende Samenwerking samen in een nieuwe vorm. Er wordt ingezet op versterking van de regio’s aan de grens aan de hand van vier sporen:

  • Gebiedsgerichte inzet regio’s aan de grens.
  • Passend rijksbeleid en versterken integrale rijksinzet.
  • Doorontwikkelen en samenwerking.
  • Actieve ondersteuning met kennis en innovatie

Lees verder (ministerie van BZK)